งานเดินวิ่งการกุศล

 

MU Charity 2019 : Run For Fund

วันที่ 28 เมษายน 2562

 ดูรายละเอียด

News

 • Prev
2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2
 • August 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่ สปป. ลาว โดยบริจาคเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ “มหิดลเพื่อ สปป. ลาว” เลขที่บัญชี
 • 26
 • July 2018
2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 4
 • May 2018
วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
 • 18
 • January 2018
17 มกราคม 2561 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักงานวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • 18
 • January 2018
2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่ สปป. ลาว โดยบริจาคเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ “มหิดลเพื่อ สปป. ลาว” เลขที่บัญชี
2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
17 มกราคม 2561 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักงานวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • Prev

Education

Hide Main content block

Top