รับมอบเงินบริจาค จากบริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

12 August 2015
(1 Vote)
Author :  
font size +

พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ม.มหิดล รับมอบเงินบริจาค จากบริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้่องรับรองอธิการบดี ม.มหิดล เมือ่วันที่ 21 ตุลาคม 2557.

 

About the author

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top