รับมอบเงินรายได้จากงานราตรีศรีกันภัย ครั้งที่ 1

12 August 2015
(2 votes)
Author :  
font size +

คุณจรินทร์  สุมานนท์และคุณสุริยน  ศรีอรทัยกุล  ประธานและรองประธานจัดงาน “ราตรีศรีกันภัย” ครั้งที่ 1 พร้อมผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดงาน .

โดยมี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล   เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 6,250,000 บาท   (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เผยแพร่งานวิจัยและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

About the author

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top