มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่รัฐบาลเนปาล

12 August 2015
(6 votes)
Author :  
font size +

13 สิงหาคม 2558) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่รัฐบาลเนปาล 

โดย H.E. Mr. Khaga Nath Adhikari เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ จำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ซอยสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ (ภาพและข่าว โดย Mahidol University Facebook fanpage)

About the author

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top