มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

02 August 2018
(0 votes)
Author :  
font size +
2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย คุณแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ จำนวน 365,886.53 บาท ยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย

About the author

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top