Print this page

มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

02 August 2018
(0 votes)
Author :  
font size +
2 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย คุณแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ จำนวน 365,886.53 บาท ยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย

About the author

4010 Views
Admin