วันที่ 27 มกราคม 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบเงินบริจาค จากคุณสุวรรณ แทนสถิตย์  :กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

13 สิงหาคม 2558) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่รัฐบาลเนปาล 

คุณจรินทร์ สุมานนท์ จัดงานครบรองแต่งงาน  45 ปี ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี  ในวันจันทร์ที่  26  มกราคม 2558 พร้อมด้วยคุณสุภิญญา สุวรรณประเทศ บุตรสาว

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบเงินจากคุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จากกิจกรรม Ice Bucket Challenge จำนวน 200,000 บาท .

คุณจรินทร์  สุมานนท์และคุณสุริยน  ศรีอรทัยกุล  ประธานและรองประธานจัดงาน “ราตรีศรีกันภัย” ครั้งที่ 1 พร้อมผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดงาน .

Page 2 of 4

การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ไดร้บการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลําดับที 670 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จที่บริจาคให้มูลนิธิหรือกองทุนใดๆ ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปี

Opening Hours

  • Monday - Friday: 8:00am - 12:00am | 13:00pm - 17:00pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

  • 999 สำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • Phone: 02-8496359, 02-8496111 | Fax: 02-8496360
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top