News

 • Prev
วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
 • 18
 • January 2018
17 มกราคม 2561 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักงานวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • 18
 • January 2018
วันที่ 27 มกราคม 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 12
 • August 2015
13 สิงหาคม 2558) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่รัฐบาลเนปาล 
 • 12
 • August 2015
คุณจรินทร์ สุมานนท์ จัดงานครบรองแต่งงาน  45 ปี ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี  ในวันจันทร์ที่  26  มกราคม 2558 พร้อมด้วยคุณสุภิญญา สุวรรณประเทศ
 • 12
 • August 2015
วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
17 มกราคม 2561 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักงานวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วันที่ 27 มกราคม 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ขอมูลนิธิ คือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกพันธกิจ
“มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 22 ก.ค. 2526 โดยมี ศ.สมภพ โหตะกิตย์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นเป็นประธาน ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
 • Prev

Education

 • รับมอบเงินสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 18
  January 2018
  รับมอบเงินสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

  วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบเงินจากนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต “เรารักมหาวิทยาลัยมหิดล”

 • มอบเงินบริจาคในโครงการปลูกอิ่มเพื่อน้อง โดยช่องมหิดลเเชนเเนล มหาวิทยาลัยมหิดล 18
  January 2018
  มอบเงินบริจาคในโครงการปลูกอิ่มเพื่อน้อง โดยช่องมหิดลเเชนเเนล มหาวิทยาลัยมหิดล

  17 มกราคม 2561 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักงานวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มอบเงินบริจาคในโครงการปลูกอิ่มเพื่อน้อง โดยช่องมหิดลเเชนเเนล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี Mr. Daniel Hopson ประธานมูลนิธิบ้านเด็กป่า เป็นผู้รับมอบ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเเก้ไขปัญหาโภชนาการอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเด็กป่า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

 • รับมอบเงินบริจาค จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12
  August 2015
  รับมอบเงินบริจาค จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  วันที่ 27 มกราคม 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบเงินบริจาค จากคุณสุวรรณ แทนสถิตย์  :กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

Hide Main content block

Top