thaiflag_resize_25px

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวและกิจกรรมมูลนิธิ

มอบเงินบริจาคในโครงการปลูกอิ่มเพื่อน้อง โดยช่องมหิดลเเชนเเนล มหาวิทยาลัยมหิดล

17 มกราคม 2561 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักงานวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มอบเงินบริจาคในโครงการปลูกอิ่มเพื่อน้อง โดยช่องมหิดลเเชนเเนล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี Mr. Daniel Hopson ประธานมูลนิธิบ้านเด็กป่า เป็นผู้รับมอบ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเเก้ไขปัญหาโภชนาการอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเด็กป่า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี