ร่วมบริจาคสมทบทุน

รายการเหรียญที่ละรึก
พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” จำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้วเหรียญที่ระลึกทองคำใหญ่ ขนาด 3 ซม.


เหรียญที่ระลึกทองคำเล็ก ขนาด 2 ซม.พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” จำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
(ไม่จัดส่ง สามารถรับได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)

รายละเอียด พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” จำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว

พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

          หมายถึง พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อวัตถุมงคล : บรอนซ์

ขนาดวัตถุมงคล : หน้าตัก 9 นิ้ว

น้้าหนักวัตถุมงคล : 15 กก.

พิธีพุทธาพิเษก : ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร