ร่วมบริจาคสมทบทุน

รายการเหรียญที่ละรึก
พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” จำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้วเหรียญที่ระลึกทองคำใหญ่ ขนาด 3 ซม.


เหรียญที่ระลึกทองคำเล็ก ขนาด 2 ซม.ชุดเหรียญที่ระลึก (เหรียญทอง ทองชมพู เงิน ทองแดงพิเศษ)
(ไม่จัดส่ง สามารถรับได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)
จำนวน
บริจาค 200,000 บาท
เพิ่มในรายการ
รายละเอียด ชุดเหรียญที่ระลึก (เหรียญทอง ทองชมพู เงิน ทองแดงพิเศษ)

พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ 

          หมายถึง พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

แบบเหรียญ

          ด้านหน้าประดิษฐานภาพพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พร้อมนามพระราชทานที่ด้านล่างขององค์พระ ด้านหลังประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ล้อมรอบด้วยข้อความ “๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓” และ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เนื้อวัตถุมงคล : เหรียญทอง(96.5%) ทองชมพู(52%)  เงิน ทองแดงพิเศษ

ขนาดวัตถุมงคล : มีลักษณะทรงรี ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.0 เซนติเมตร

น้้าหนักวัตถุมงคล : ทอง 5 สลึง ทองชมพู 4 สลึง เงิน ทองแดง

พิธีพุทธาพิเษก : ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

ออกแบบโดย : นายโสพิศ พุทธรักษ์