ร่วมบริจาคสมทบทุน

รายการเหรียญที่ละรึก
พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” จำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้วเหรียญที่ระลึกทองคำใหญ่ ขนาด 3 ซม.


เหรียญที่ระลึกทองคำเล็ก ขนาด 2 ซม.เหรียญระลึกทองแดงรมดำ

จำนวน
บริจาค 300 บาท
เพิ่มในรายการ
รายละเอียด เหรียญระลึกทองแดงรมดำ

พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

          หมายถึง พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

แบบเหรียญ

          ด้านหน้าประดิษฐานภาพพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พร้อมนามพระราชทานที่ด้านล่างขององค์พระ ด้านหลังประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ล้อมรอบด้วยข้อความ “๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓” และ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เนื้อวัตถุมงคล : ทองแดง

ขนาดวัตถุมงคล : มีลักษณะทรงรี ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.0 เซนติเมตร

น้้าหนักวัตถุมงคล : ทองแดง 14 กรัม

พิธีพุทธาพิเษก : ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

ออกแบบโดย : นายโสพิศ พุทธรักษ์