ร่วมบริจาคสมทบทุน

รายการเหรียญที่ละรึก
พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” จำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้วเหรียญที่ระลึกทองคำใหญ่ ขนาด 3 ซม.


เหรียญที่ระลึกทองคำเล็ก ขนาด 2 ซม.เหรียญที่ระลึกทองคำเล็ก ขนาด 2 ซม.
(ไม่จัดส่ง สามารถรับได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)

รายละเอียด เหรียญที่ระลึกทองคำเล็ก ขนาด 2 ซม.

พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

          หมายถึง พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

แบบเหรียญ

          ด้านหน้าประดิษฐานภาพพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พร้อมนามพระราชทานที่ด้านล่างขององค์พระ ด้านหลังประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ล้อมรอบด้วยข้อความ “๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓” และ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เนื้อวัตถุมงคล : ทองคำ 96.5%

ขนาดวัตถุมงคล : ลักษณะทรงรี ขนาดกว้าง 1.5  เซนติเมตร ยาว  2 เซนติเมตร

น้้าหนักวัตถุมงคล : ทอง 2 สลึง

พิธีพุทธาพิเษก : ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

ออกแบบโดย : นายโสพิศ พุทธรักษ์